TIN TỨC
Cập nhật lúc: 21/01/2010 AM

PHONG THỦY CHO NHÀ VÀ PHÒNG LÀM VIỆC
chi tiết..

Cập nhật lúc: 18/01/2010 PM

Mới đây tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, 11 nước châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định Liên hợp quốc về gỗ rừng nhiệt đới nhằm tăng cường quản lý bền vững đối với nguồn tài nguyên này, cũng như tạo hành lang pháp lý cho hoạt động buôn bán quốc tế các sản phẩm gỗ.
chi tiết..

Cập nhật lúc: 18/01/2010 PM

Công ty có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng tái xuất đúng là hàng đã nhập khẩu trước đó, các giấy tờ, thủ tục khác đáp ứng điều kiện và hồ sơ theo quy định, thì thực hiện không thu thuế xuất khẩu.
chi tiết..

Cập nhật lúc: 18/01/2010 PM

Năm 2009, tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ cứng từ Mỹ của Việt Nam, bao gồm các nhóm chính là gỗ xẻ, gỗ cây và gỗ dán, đạt khoảng 90 triệu đô la Mỹ
chi tiết..