GIƯỜNG GỖ GỤ 1.6MX2M
Mã: Gi09 - Giường gỗ Gụ 1.6mx2m

Kích thước : 160 x 200 cm