GIƯỜNG GỖ GỤ NU
Mã: Gi10 - Giường gỗ Gụ Nu

Kích Thước: 160 x 200 cm